Öğrencilerimize Duyurudur: Rehberler Odası’nın Dil Sınavları hakkındaki duyurusu