Oops...
Slider with alias home2 not found.

TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Tanıtım Videosu

Turizm Rehberliği Bölümü, ülkemizin temel turizm değerleri olan doğal, tarihsel ve kültürel varlıkları hakkında yerli ve yabancı ziyaretçilere ayrıntılı ve en iyi bilgiyi verebilecek nitelikteki Kültür ve Turizm Bakanlığı Kokartlı(lisanslı) turist rehberlerini ile seyahat sektöründe görev alacak nitelikli elemanları ve bu sektörde kendi işini kuracak olan girişimcileri yetiştirmek amacı taşımaktadır.
Devamı